• Flickr
  • Google+
  • Instagram

Diễn đàn Văn học nghệ thuật : Xung quanh Dự thảo nghị định hoạt động Nhiếp ảnh

Đời sống Nhiếp Ảnh được đánh dấu bằng rất nhiều sự kiện. Và trong đó thì, không thể không nói tới những cuộc hội thảo đóng góp ý kiến tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh cho nghị định hoạt động Nhiếp ảnh. Chúng ta cùng trò chuyện với 4 vị khách mời để tìm hiểu rõ hơn vấn đề này.

Bà: Đoàn Hương – Phó Cục Trưởng Cục Mỹ Thuật Và Nhiếp Ảnh.

Nghệ Sỹ Nhiếp Ảnh: Vũ Huyến

Nhà Báo: Lưu Quang Phổ – Báo Thanh Niên

NSNA Nguyễn Việt Hùng

BTV: Đan Huyền

Nguồn: vtv.vn

Comments Are Closed

TOP ↑