GIỚI THIỆU

GIỚI THIỆU CHUNG:

SƠ LƯỢC VỀ CÔNG TY

Được thành lập ngày 30/4/2012, hoạt động trong lĩnh vực xây lắp, thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp; cho vay thế chấp… Năm 2019, tái cấu trúc trong lĩnh vực kinh doanh BẤT ĐỘNG SẢN:
http://phoanh.vn/

Hiện nay, VP HOMES chuyên phát triển bất động sản nhà ở, khách sạn, căn hộ dịch vụ tại TPHCM.

giới thiệu chung

TẦM NHÌN:

Tổ chức kinh tế mạnh trong lĩnh vực bất động sản, tài chánh.

SỨ MẠNG:

Xây dựng, kiến tạo cộng đồng.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI:

Hiệu quả, chuyên nghiệp.

tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi,

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ:

Mỗi một doanh nghiệp đều có một nét văn hoá riêng. Tại VP HOMES, Ban Điều hành có trách nhiệm chăm lo cho nhân viên. Từng nhân viên có trách nhiệm chăm lo cho khách hàng thể hiện qua sản phẩm và dịch vụ khách hàng. VP HOMES là một đội ngũ chuyên nghiệp có tính nhất quán cao. Mọi ứng xử đều phải theo quy tắc ứng xử. Mọi người đều có quyền tự do của mình nhưng không được làm ảnh hưởng đến người khác.  Hành vi ứng xử đúng chuẩn mực sẽ gìn giữ Giá trị cốt lõi của VP HOMES. Chính trực – Hiệu quả – Chuyên nghiệp sẽ là kim chỉ nam cho mọi hoạt động; giúp chúng ta phát triển bền vững.

BỘ QUY TẮC ỨNG XỬ

Leave a Reply

TOP ↑