• Flickr
  • Google+
  • Instagram

Sen Hồng

Sen hồng, quang linh lê

[ Sen – Sen Hồng ]

Tác giả Ảnh: NAG Quang Minh Lê (Tài khoản Facebook)

Chúc mừng thành viên Quang Minh Lê với bức ảnh được Ban SC của #Sen lựa chọn với đánh giá như sau:

» Tính độc đáo/Khoảnh khắc (Originality/Moment) (3)
» Thông tin/Thông điệp (Story/Message) (3)
» Ấn tượng/Không khí (Impression/Mood) (3)
» Tính thẩm mỹ /Đẹp (Aesthetics) (3)
» Chất lượng kỹ thuật (Technical Quality) (3)

» Bình chọn từ thành viên khác: > 10 Liked (Diễn Đàn Trên Facebook)

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DOISEN/
Fanpage: https://www.facebook.com/doisen.vn
[ DIỄN ĐÀN HOA SEN ] ‪#‎SEN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

TOP ↑