mua nhà mặt tiền

Mua Nhà Mặt Tiền

A. Nhu Cầu Mua: Nhà Mặt Tiền (Không hạn chế số lượng bất động sản hoặc giá trị mua). Bề ngang nhà từ 3m trở lên. B. Vị Trí: Khu vực Tp. HCM. Ưu tiên nhà đất quận trung tâm. (Bất động sản tỉnh chưa triển khai). C. Mục Đích Mua: Kinh doanh cho thuê […]

Mua: Khách Sạn Cũ, Nhà Phố Có Nhiều Phòng, Căn Hộ Dịch Vụ, Nhà Trọ…

A. Nhu Cầu Mua: Khách sạn cũ, nhà phố có kinh doanh căn hộ dịch vụ, nhà nhiều phòng đang cho thuê phòng trọ…(Không hạn chế số lượng bất động sản hoặc giá trị mua). B. Vị Trí: Khu vực Tp. HCM. Đường trước nhà phải từ 3m trở lên. Ưu tiên gần mặt tiền […]