• Flickr
  • Google+
  • Instagram

pqland

VƯƠN LÊN, PHÚ NGUYỄN HÀ

Vươn Lên

Tác Giả: Thành Viên Phu Nguyen Ha (FB) Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DOISEN/ Fanpage: https://www.facebook.com/doisen.vn

‘Mùa Xuân’ nhất tuần bảy Cuộc thi Ảnh ”Tuổi Thơ Với Mùa Xuân”

Ảnh của tác giả Nguyễn Quân nhận được 2200 lượt “Like”, đứng nhất tuần thứ bảy Cuộc thi Ảnh ”Tuổi Thơ với Mùa Xuân”. Và hiện tại, đây là tác phẩm đạt số lượng ”Like” cao nhất tính tới thời điểm này. ‘Xuân Trên Quê Hương’ nhất tuần sáu Cuộc thi Ảnh ”Tuổi Thơ Với Mùa Xuân” ‘Tuổi Thơ […]

Cúc họa mi theo gió đông về trên phố Hà Thành

Khi gió mùa đông bắc về tới Hà Nội, những cánh hoa cúc trắng mong manh lại đua nhau khoe sắc giữa cái nắng hanh. Chân thành cảm ơn: Nhà Báo Vũ Minh Quân và NAG Phan Quốc Thành

AO DO THOM HUONG, CAN HAI copy

Áo Đỏ Thơm Hương

Tác Giả: Thành Viên Cẩn Hải (FB) Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DOISEN/ Fanpage: https://www.facebook.com/doisen.vn

BAN MAI, BINH XD copy

Ban Mai

Tác Giả: Thành Viên Binh XD  (FB) Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DOISEN/ Fanpage: https://www.facebook.com/doisen.vn

KHOA SAC, PHU NGUYEN HA copy

Khoe Sắc

Tác Giả: Thành Viên Phu Nguyen Ha  (FB) Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DOISEN/ Fanpage: https://www.facebook.com/doisen.vn

SEN MUA, PHU NGUYEN HA copy

Sen Múa

Tác Giả: Thành Viên Phu Nguyen Ha  (FB) Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DOISEN/ Fanpage: https://www.facebook.com/doisen.vn

SOI BONG, DUC NGUYEN copy

Soi Bóng

Tác Giả: Thành Viên Duc Nguyen  (FB) Nguồn: https://www.facebook.com/groups/DOISEN/ Fanpage: https://www.facebook.com/doisen.vn

TOP ↑